toetsing

Ik kan digitale toetsen aanbieden als ‘instaptoets’, om het startniveau voor de basisvaardigheden taal te bepalen. In overleg kunnen ook wensen voor (nadruk op) bepaalde onderdelen gehonoreerd worden.

Op basis van de resultaten kan gericht geadviseerd worden voor verdere scholing.

Na studie met het pakket e-learning kan desgewenst een parallelle versie van de toets worden afgelegd als evaluatie.

Voor meer informatie is onder andere een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de toetsen beschikbaar. Ook maatwerk is mogelijk.

Toetsing wordt aangeboden als onderdeel van een (beoogd) onderwijstraject, niet afzonderlijk en alleen.