start

Als docent Nederlands aan een pabo kreeg ik regelmatig vragen van oud-studenten, inmiddels werkzaam in het basisonderwijs, naar mijn lesmateriaal voor Nederlands ‘eigen vaardigheid’.

Naar mijn ervaring met het werkveld is nascholing ‘eigen taalvaardigheid’ voor een vrij groot deel van het personeel aan de orde. Voor nascholing lijkt men vooral gefocust op nieuwe onderwijskundige trends en de eigen vaardigheid bij een belangrijk vak als taal krijgt helaas vaak heel weinig aandacht.

‘taaltest’ op masterclass-taal.nl

Op mijn site masterclass-taal.nl is onder andere een taaltest van 70 items te vinden. Die test is ook heel geschikt voor werkenden in het primair onderwijs. Het kan een prikkel zijn voor een ‘update’ of ‘upgrade’ van kennis!

taalcolumns

‘Taalcolumns’ in het digitale of papieren medium voor personeel, over taalkwesties en frequente fouten en met tips, kunnen heel laagdrempelig bijdragen aan het bijwerken van kennis. Daarnaast kan het een stimulans zijn voor het volgen van nascholing. Twee voorbeelden staan op deze site: column

e-learning met begeleiding

Met name het ontwikkelen en uitvoeren van zomercursussen voor aankomende studenten pabo bracht mij uiteindelijk op het idee voor een meer eigentijdse vorm: een volledig pakket e-learning, met begeleiding via een helpdesk. Inmiddels omvat het pakket naast de volledige theorie ruim 2000 toets- en oefenvragen. Van dit pakket wordt nu individueel gebruik gemaakt door (aankomende) studenten pabo voltijd, deeltijd en zij-instroom van 26 instellingen voor hoger onderwijs.

Voor onderwijsassistenten is dat traject ook heel geschikt.

Ook voor nascholing van leraren basisonderwijs kan ik passende e-learning aanbieden, inclusief begeleiding op afstand. Op die manier is nascholing comfortabeler en zijn de kosten aanzienlijk lager.

De e-learning is allereerst gericht op het behalen van ten minste ‘niveau 4F’*, zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008). 

* Het traject omvat niet luister- en spreekvaardigheid.

contact

 

laatst bijgewerkt: 15-10-’21

©  2021  Ronald Zwiers