start

nascholing Nederlands ‘eigen vaardigheid’ voor leraren in het basisonderwijs

Als docent Nederlands aan een pabo kreeg ik regelmatig vragen van oud-studenten naar mijn lesmateriaal voor Nederlands ‘eigen vaardigheid’.

In 2008 maakte ik in overleg met een groot schoolbestuur primair onderwijs in de Randstad een taaltoets, een ‘bijgeschaafde’ variant van de landelijke taaltoets voor de pabo, voor hun personeel op de basisscholen. De resultaten waren voor mij aanleiding voor het schrijven van het artikel ‘Tijd voor taalbeleid voor het basisonderwijs’ in het themanummer ‘Taal centraal, Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs’ van het vaktijdschrift Levende Talen (2009).

Dat schoolbestuur startte een uitgebreid meerjarig project voor nascholing.

Voor de voorbereiding van aankomende studenten pabo heb ik destijds een ‘zomercursus’ ontwikkeld en die gedurende acht jaar georganiseerd (en daarin lesgegeven). Omdat studenten daarbij in één week een (zeer) grote hoeveelheid leerstof moesten verwerken, bleek extra ondersteuning via internet voor veel studenten een zeer welkom hulpmiddel.  Dat bracht mij uiteindelijk op het idee voor een meer eigentijdse vorm van onderwijs: een volledig pakket e-learning, met helpdesk. Inmiddels bestaat het pakket e-learning naast de volledige theorie uit 1750 toets- en oefenvragen én – vooral niet te vergeten – de helpdesk.

Het pakket is voortdurend bijgesteld en uitgebreid, mede naar aanleiding van de ervaringen van gebruikers.

Van dit pakket wordt inmiddels gebruik gemaakt door (aankomende) studenten pabo voltijd, deeltijd en zij-instromers van een tiental hogescholen.

Op pabo-taal.nl , in eerste instantie gericht op aankomende studenten pabo, is onder andere een demo-toets van 70 items te vinden.

Die toets is ook zeer geschikt om personeel primair onderwijs eens te laten kennismaken met ‘de taaltoets pabo’. Wellicht kan dat een prikkel zijn om kennis op te frissen!

laatst bijgewerkt: 31-1-’20

©  2019  Ronald Zwiers