start

nascholing Nederlands ‘eigen vaardigheid’ voor leraren in het basisonderwijs

Als docent Nederlands aan een pabo kreeg ik regelmatig vragen van oud-studenten, inmiddels werkzaam in het basisonderwijs, naar mijn lesmateriaal voor Nederlands ‘eigen vaardigheid’.

In 2008 maakte ik in overleg met een groot schoolbestuur primair onderwijs in de Randstad een taaltoets, een in overleg ‘bijgeschaafde’ variant van de landelijke taaltoets voor de pabo, voor hun personeel op de basisscholen. De resultaten waren voor mij aanleiding voor het schrijven van het artikel ‘Tijd voor taalbeleid voor het basisonderwijs’ in het themanummer ‘Taal centraal, Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs’ van het vaktijdschrift Levende Talen (2009).

Dat schoolbestuur startte een uitgebreid meerjarig project voor nascholing, waarbij ik de ‘coaches’ mocht coachen en eindtoetsen mocht maken.

Andere schoolbesturen volgden voor toetsing en bij- en nascholing.

Het ontwikkelen en uitvoeren van zomercursussen voor aankomende studenten pabo bracht mij uiteindelijk op het idee voor een meer eigentijdse vorm: een volledig pakket e-learning, met begeleiding via een helpdesk. Inmiddels omvat het pakket de volledige theorie en ruim 2000 toets- en oefenvragen. Van dit pakket wordt nu gebruik gemaakt door (aankomende) studenten pabo voltijd, deeltijd en zij-instroom van 19 instellingen hoger onderwijs.

Op pabo-taal.nl is onder andere een demo-toets van 75 items te vinden.

Die toets is ook heel geschikt om werkenden in het primair onderwijs eens te laten kennismaken met ‘de taaltoets pabo’. Het kan een prikkel zijn voor een ‘update’ van kennis!

Voor nascholing van leraren basisonderwijs heb ik een aanbod ‘op maat’, dat ook verder gaat dan de kennis en basisvaardigheden die van eerstejaarsstudenten worden gevraagd.

contact

Informatie voor andere doelgroepen: Nederlands-online.nl

laatst bijgewerkt: 4-1-’21

©  2019  Ronald Zwiers