nascholing

aanbod

Voor de bijscholing van onderwijsassistenten is het traject voor (aankomende) studenten pabo ook heel geschikt. 

Voor nascholing van leraren kan ik een pakket e-learning aanbieden met als uitgangspunt dat voor studenten pabo, met diverse aanpassingen en uitbreidingen gericht op hun situatie. Ook hierbij is maatwerk mogelijk.

Daarbij geldt ook: ik bied niet enkel e-learning, maar ook advies en ondersteuning, dus een pakket voor onderwijs ‘op afstand’.

de voordelen van het onderwijspakket voor nascholing:

 • sluit beter aan bij de belevingswereld van de deelnemers
 • is veel gemakkelijker inpasbaar in de agenda
 • bespaart reistijd en -kosten
 • maakt leren in eigen tempo alleszins mogelijk
 • biedt individuele begeleiding op maat

Voor de deelnemers zijn dit voordelen die duidelijk motiverend werken.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • kost aanmerkelijk minder dan traditionele trainingen
 • vermindert de afwezigheid van personeel voor bij- en nascholing
 • laagdrempelig en daardoor meer bereidheid tot deelname
 • meer rendement

Er zijn extra mogelijkheden:

 • een volledige digitale instaptoets
 • een digitale eindtoets
 • een vervolg door coaching schrijfvaardigheid van individuele deelnemers


stimuleren belangstelling voor deelname

De ‘demo-toets’ op de site pabo-taal.nl, voor (aankomende) studenten pabo, kan al een stimulans zijn voor werkenden in het basisonderwijs om deel te nemen.

Daarnaast kan ik maandelijks (10 keer per jaar) ’taalcolumns’ leveren over min of meer actuele taalkwesties en frequente fouten en ook over onderwerpen op aanvraag. Het gaat om educatieve teksten van ongeveer 350 woorden. Dit draagt allereerst bij aan het opfrissen en bijwerken van kennis en het wekt naar mijn ervaring ook soms belangstelling voor meer informatie in de vorm van (na)scholing. Voorbeelden: column

offerte

In een offerte kan ik diverse opties aangeven.
Ik kan in een telefoongesprek diverse mogelijkheden toelichten.

contact