aanbod

aanbod

Voor de bijscholing van onderwijsassistenten komt het traject voor (aankomende) studenten pabo ook in aanmerking (vooropleiding mbo 4 is voldoende).

Voor nascholing van leraren basisonderwijs kan ik een pakket e-learning aanbieden met als uitgangspunt dat voor studenten pabo, met diverse aanpassingen en uitbreidingen gericht op hun situatie. Ook hierbij is maatwerk mogelijk.

Voor nascholing van leraren voortgezet onderwijs en hbo is een meer algemeen pakket e-learning ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld minder nadruk ligt op expliciete kennis van grammatica. Het is aangevuld met praktische taaldidactische adviezen. Afstemming met de vaksectie Nederlands van de opleiding is mogelijk.

Daarbij geldt steeds: niet enkel e-learning, maar ook advies en ondersteuning, dus een pakket voor onderwijs ‘op afstand’. Daarnaast contact met de opdrachtgever over onder andere planning en voortgang.

de voordelen van het onderwijspakket voor nascholing:

 • sluit beter aan bij de belevingswereld van de deelnemers
 • is veel gemakkelijker inpasbaar in de agenda
 • bespaart reistijd en -kosten
 • maakt leren in eigen tempo alleszins mogelijk
 • biedt individuele begeleiding op maat

Voor de deelnemers zijn dit voordelen die duidelijk motiverend werken.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • kost aanmerkelijk minder dan traditionele trainingen
 • vermindert de afwezigheid van personeel voor bij- en nascholing
 • laagdrempelig en daardoor meer bereidheid tot deelname
 • meer rendement

Er zijn extra mogelijkheden:

 • een digitale instaptoets
 • een digitale eindtoets
 • een vervolg door coaching schrijfvaardigheid van individuele deelnemers


stimuleren belangstelling voor deelname (kosteloos)

De ‘demo-toets’ op de site pabo-taal.nl, voor (aankomende) studenten pabo, kan al een stimulans zijn voor werkenden in het basisonderwijs om deel te nemen.

De taaltoets via masterclass-taal.nl biedt een mogelijkheid voor met name docenten v.o. en hbo.

offerte

In een offerte kan ik diverse opties aangeven.

Factoren waardoor de kosten kunnen verschillen:
–  standaardaanbod of kleine of grotere aanpassingen van het pakket
–  de duur van gebruik, inclusief helpdesk
–  het aantal deelnemers
–  (inschatting van) de mate van gebruik van de helpdesk

De kosten zijn beperkt, de mogelijkheden vrij groot.
Ik kan desgewenst telefonisch diverse mogelijkheden nader toelichten.

contact