de auteur-ontwikkelaar

Ronald Zwiers

 • studie Nederlandse taal- en letterkunde Universiteit van Amsterdam
 • eerstegraadsbevoegdheid Nederlandse taal en letterkunde
 • vele jaren ervaring als ontwikkelaar en docent van modules en cursussen Nederlands als eerste en tweede taal aan een pabo in Rotterdam, mede in een veeljarig landelijk samenwerkingsverband
 • begin jaren 90, na een opleiding ‘informatica’ / ICT, start met eigen courseware als onderdeel van het onderwijsaanbod
 • participatie in projecten van Cito en Universiteit van Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling en afname van taalassessments
 • artikelen in landelijke dagbladen en vakliteratuur onder andere over de (vele jaren verplichte) landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo en over taalbeleid voor de pabo
 • ontwikkeling van zomercursussen voor aankomende studenten pabo (waarbij extra ondersteuning via internet voor veel studenten een zeer welkom hulpmiddel bleek)
 • ontwikkeling van taaltoetsen voor diverse hbo-opleidingen en voor de nascholing van leraren basisonderwijs
 • deskundigheidsbevordering taalvaardigheid voor vakdocenten hbo
 • van 2011 tot 2014 lid van het oprichtingsbestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (een initiatief van docenten in het hoger onderwijs, financieel gesteund door o.a. de Nederlandse Taalunie)
 • van 1986 tot 2005 voorzitter van examencommissies applicatiecursussen buitenlandse leerkrachten
 • 2007-2013 achtereenvolgens lid en voorzitter van een examencommissie van een pabo
 • vanaf 2014 freelancedocent, adviseur en ontwikkelaar e-learning

Jarenlange ervaring met de problematiek van de aansluiting van (onder andere) mbo en havo met de pabo, in de regio Rijnmond, was reden om voor taal / Nederlands een uitgebreid traject e-learning te ontwikkelen en dat voor die doelgroep aan te bieden zonder berekening van werktijd voor de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning. Een bewijs van de status als leerling of student is daarbij uiteraard een vereiste. Voor belangstellenden die via hun werkgever een vergoeding voor nascholing kunnen ontvangen, geldt logischerwijs een tarief waarbij wel werktijd wordt berekend.