nascholing

aanbod

Voor de bijscholing van onderwijsassistenten is het traject voor (aankomende) studenten pabo ook geschikt. 

Voor nascholing van leraren basisonderwijs kan ik een pakket e-learning aanbieden met als uitgangspunt dat voor studenten pabo, met diverse aanpassingen en uitbreidingen gericht op hun situatie. Ook hierbij is maatwerk mogelijk.

Voor nascholing van leraren voortgezet onderwijs is een meer algemeen pakket e-learning ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld minder nadruk ligt op expliciete kennis van grammatica. Het is aangevuld met enige taaldidactische adviezen.

Daarbij geldt steeds: niet enkel e-learning, maar ook advies en ondersteuning, dus een pakket voor onderwijs ‘op afstand’.

de voordelen van het onderwijspakket voor nascholing:

 • sluit beter aan bij de belevingswereld van de deelnemers
 • is veel gemakkelijker inpasbaar in de agenda
 • bespaart reistijd en -kosten
 • maakt leren in eigen tempo alleszins mogelijk
 • biedt individuele begeleiding op maat

Voor de deelnemers zijn dit voordelen die duidelijk motiverend werken.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • kost aanmerkelijk minder dan traditionele trainingen
 • vermindert de afwezigheid van personeel voor bij- en nascholing
 • laagdrempelig en daardoor meer bereidheid tot deelname
 • meer rendement

Er zijn extra mogelijkheden:

 • een volledige digitale instaptoets
 • een digitale eindtoets
 • een vervolg door coaching schrijfvaardigheid van individuele deelnemers


stimuleren belangstelling voor deelname (kosteloos)

De ‘demo-toets’ op de site pabo-taal.nl, voor (aankomende) studenten pabo, kan al een stimulans zijn voor werkenden in het basisonderwijs om deel te nemen.

De taaltoets via masterclass-taal.nl biedt een mogelijkheid voor met name docenten v.o. en hbo.

offerte

In een offerte kan ik diverse opties aangeven.
De kosten zijn beperkt, de mogelijkheden vrij groot.
Ik kan desgewenst telefonisch diverse mogelijkheden – uiteraard vrijblijvend – nader toelichten.

contact