start

nascholing Nederlands voor leraren

een ondergeschoven stiefkindje (om ook maar eens een pleonasme te gebruiken) …                        

primair onderwijs

Wat is de oorzaak van al die klachten over taalvaardigheid van studenten pabo en leerkrachten p.o.?

Maar vooral: wat kun je daaraan doen?

Met de komst van de pabo als lerarenopleiding basisonderwijs in 1985 is de historisch prominente positie van het vak Nederlandse taal en letterkunde gedeformeerd tot een ondergeschikte positie als ’taal’, voornamelijk ‘taaldidactiek‘. (Terwijl de opleiding van een 3-jarige in een 4-jarige veranderde.) Stof leren doceren ongeacht je eigen beheersing van die stof? Dat is de belangrijkste oorzaak van een lange reeks klachten – die al begon in de jaren 90 – over de slechte taalvaardigheid van veel studenten pabo en daardoor waarschijnlijk ook van een deel van de afgestudeerden.

Naar mijn ervaringen met het werkveld is voor ‘eigen taalvaardigheid’ voor een groot deel van het personeel ‘onderhoud’ aan de orde. Voor nascholing lijkt men vaak vooral gefocust op de nieuwste onderwijskundige trends en de eigen vaardigheid bij het centrale vak taal krijgt vaak geen of nauwelijks aandacht, met alle klachten van dien, ook van ouders. Wellicht hoog tijd voor actie voor gerichte deskundigheidsbevordering! E-learning (met ondersteuning) is daarvoor een eigentijdse, laagdrempelige, effectieve en kostenbesparende oplossing.

secundair en tertiair onderwijs

‘iedere docent taaldocent’ en ’taalondersteunend lesgeven’ alleen maar slogans?   

Voor het voortgezet onderwijs en hbo wordt gesproken over de wenselijkheid van ’taalondersteunend’ lesgeven door docenten van andere vakken dan Nederlands. Aandacht voor taal in andere lessen lijkt voor de hand liggend, maar het veronderstelt wel een toerusting die bij leerkrachten nu eenmaal niet zomaar komt aanwaaien! Eigen taalvaardigheid vormt daarbij uiteraard de basis. Daarnaast passen werkbare didactische suggesties. Voor alle duidelijkheid: voor deze doelgroep is er uiteraard een ander pakket e-learning (en zijn er andere toetsen) dan voor studenten en leraren primair onderwijs. Daarnaast is maatwerk mogelijk.

e-learning met helpdesk

Met name het ontwikkelen en uitvoeren van zomercursussen voor aankomende studenten pabo (2006-2015) bracht mij uiteindelijk op het idee voor een meer eigentijdse vorm: een volledig pakket e-learning, met begeleiding via een helpdesk. Van dit pakket wordt inmiddels individueel gebruik gemaakt door (aankomende) studenten pabo voltijd, deeltijd en zij-instroom van 26 instellingen voor hoger onderwijs. Ik ontvang regelmatig positieve reacties van gebruikers. Dat leidde ook tot vraag naar e-learning voor andere doelgroepen in het onderwijs: studenten van andere opleidingen hbo en universiteit en voor docenten voortgezet onderwijs, als nascholing.

Voor nascholing van leraren kan ik ook passende onderwijspakketten aanbieden, ook op basis van e-learning met helpdesk. Op die manier is nascholing comfortabeler en laagdrempeliger. Bovendien zijn de kosten (en het werkverzuim voor nascholing) aanzienlijk lager.

Voor het voortgezet onderwijs en hbo kan ik desgewenst ook afstemmen met de vaksectie Nederlands.

contact

laatst bijgewerkt: 23-2-’24

©  2021-2024  Ronald Zwiers, neerlandicus