taaltoets pabo

In 2005 werd onder druk van de Tweede Kamer gestart met een verplichte landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo. Geen voldoende betekende een ‘bindend afwijzend studieadvies’. Ingaande het schooljaar 2016-2017 werd die verplichting afgeschaft en werd het verder aan de afzonderlijke pabo’s overgelaten (zonder dat gebleken was dat er geen reden meer was voor zo’n toetsing).

Gezien mijn kritiek op de landelijke taaltoets in landelijke dagbladen en vakliteratuur, vond ik het in 2016 eigenlijk logisch om in overleg met de vaksectie Nederlands voor mijn vroegere werkgever een vernieuwde versie te maken, bij de dezelfde leerstof.

De taaltoets pabo omvat belangrijke onderdelen van de basisvaardigheden voor taal op niveau 3F, zoals (pas later) aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008).

Voor mbo 4 en havo is het niveau officieel 3F, voor vwo is dat 4F.

Het pakket e-learning voor de pabo richt zich op minimaal niveau 4S*.

Voor een afgestudeerde pabo zou – in de huidige niveau-aanduiding – zeker minimaal niveau 4S moeten gelden. Ondanks aandringen van het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs zijn er nog geen verdere niveaus aangegeven voor hbo en universiteit.

* Het traject omvat niet luister- en spreekvaardigheid.

F staat hierbij voor ‘fundamenteel niveau’, naast S voor ‘streefniveau’.

demo-toets       ‘demo-toets’ voor aankomende en eerstejaarsstudenten pabo
                               Je gaat door aanklikken naar een andere site: pabo-taal.nl. Naast de toets staat er informatie die gericht is op aankomende en eerstejaarsstudenten pabo. De bedoeling van deze verwijzing is een indruk van die toets te geven.