taaltoets pabo

In 2005 werd gestart met een verplichte landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo. Ingaande het schooljaar 2016-2017 werd die verplichting afgeschaft en werd het verder aan de afzonderlijke pabo’s overgelaten.

Gezien mijn kritiek op de landelijke taaltoets in landelijke dagbladen en vakliteratuur, vond ik het in 2016 eigenlijk logisch om in overleg met de vaksectie Nederlands voor mijn vroegere werkgever een vernieuwde versie te maken, bij de dezelfde leerstof.

De taaltoets pabo omvat belangrijke onderdelen van de basisvaardigheden voor taal op niveau 3F, zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008).

Voor mbo 4 en havo is het streefniveau officieel 3F, voor vwo is dat 4F.

Het pakket nascholing eigen taalvaardigheid richt zich op minimaal niveau 4F.

Voor een afgestudeerde pabo zou – in de huidige niveau-aanduiding – zeker minimaal niveau 4F moeten gelden. Ondanks aandringen van het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs zijn er geen verdere niveaus aangegeven voor hbo en universiteit.

demo-toets    ‘demo-toets’ voor aankomende en eerstejaarsstudenten pabo
                               Je gaat door aanklikken naar een andere site: pabo-taal.nl