nascholing

aanbod

Voor nascholing kan ik onder andere een pakket aanbieden met als basis dat voor studenten pabo, met diverse nuttige en praktische uitbreidingen.

Daarbij geldt altijd: ik lever niet enkel e-learning, maar waar nodig ook begeleiding, dus een pakket voor onderwijs ‘op afstand’.

de voordelen van het onderwijspakket voor nascholing:

 • sluit beter aan bij de belevingswereld van de deelnemers
 • is veel gemakkelijker inpasbaar in de agenda
 • bespaart reistijd en -kosten
 • maakt leren in eigen tempo alleszins mogelijk
 • biedt individuele begeleiding op maat

Voor de deelnemers zijn dit voordelen die duidelijk motiverend werken.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • kost aanmerkelijk minder dan traditionele trainingen
  (o.a. geen hoge kosten van overhead bij een institutionele aanbieder)
 • vermindert de afwezigheid van personeel voor bij- en nascholing
 • biedt meer rendement

Er zijn extra mogelijkheden:

 • een volledige digitale instaptoets
 • een digitale eindtoets
 • e-taalcoaching schrijfvaardigheid van individuele deelnemers


stimuleren belangstelling voor deelname

De ‘demo-toets’ op de site pabo-taal.nl kan al een stimulans zijn voor leraren basisonderwijs om deel te nemen.

Daarnaast kan ik maandelijks digitaal ‘taaltips’ leveren over min of meer actuele taalkwesties en frequente fouten en ook over onderwerpen op aanvraag. Dit draagt allereerst bij aan het opfrissen van kennis en het wekt naar mijn ervaring ook vaak belangstelling voor meer informatie in de vorm van (na)scholing.

offerte

In een – geheel vrijblijvende – offerte kan ik diverse opties aangeven.

contact